ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • Kickoff 16May67 99792bd7fd2f7bce8418a0d55272d5af
 • Yindi Txnrab
 • Pk1
 • Pk5
 • Pk2

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผอ.กคร.

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนการสอนสหกรณ์นักเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
  • โครงการจัดประกวดสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

  เมนูอื่นๆ

  1anu
  2saha
  4room
  5intra
  3serm

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  สำนักงาน กปร.
  สำนักงานโครงการส่วนพระองค์
  มูลนิธิโครงการหลวง
  สถาบันวิจับและพัฒนาพื้นที่สูง

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  facebook
  SSSSSS

  Copyright © 2022 สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมส่งเสริมสหกรณ์

  ภาพและวีดีโอ จากเว็บไซต์ freepik.com , pixabay.com , flaticon.com

  BACK TO TOP